15may2020 Obiđite pirotsko selo Kostur i njegovo vrelo Bistar

Ja sam ovo selo prvi put posetio prilično kasno - tek za vreme bombardovanja 1999. godine. Kasnije sam u njemu boravio mnogo puta pa fotografije u ovom članku predstavljaju moj izbor između onih koje su nastale u toku poslednjih nekoliko godina. Zbog neraskidivih veza moje supruge Saške sa ovim selom, za Kostur me vežu prelepe uspomene i divni ljudi u njemu. Ovaj članak posvećujem upravo njima.

Kostur, selo neobičnog imena, udaljeno je od Pirota oko 9 km i nepun kilometar od susednog sela Blata, na regionalnom putu koji Pirot povezuje sa Babušnicom, Vlasotincem i Leskovcem.

Kostur je jedno od najstarijih sela u pirotskom kraju, koje se u antičko doba nalazilo na trasi čuvenog puta Via Militaris. Nastao je uz malo antičko utvrđenje (na latinskom ,,castellum’’, na grčkom ,,kastro’’), pa otuda i ime selu. (Dr Jovan V. Ćirić: ,,Starost naselja Gornjeg Ponišavlja i Lužnice’’ - Pirotski zbornik br. 7, 1975)

Poslednji raspoloživi podaci, sa popisa iz 2011. godine, kažu da su u Kosturu živela 245 stanovnika, prosečne starosti oko 50 godina. Poslednji popisi konstantno beleže pad u broju stanovnika. Najviše ih je bilo neposredno posle Drugog svetskog rata - 836, 1948. godine. Zanimljivo je da je 1879. godine, neposredno po oslobođenju pirotskog kraja od Turaka i pripajanja Kneževini Srbiji, Kostur imao ,,53 kuće sa 337 duša''.

Problemi sa kojima se susreće svako pirotsko pa i srpsko selo, nisu mimoišli ni Kostur. I ovde ima dosta napuštenih i ruiniranih kuća:

Najveća ,,atrakcija'' ovog sela je vrelo Bistar. Nalazi se ispod puta, levo od ulaza u selo iz pravca Pirota i Blata:

Bistar predstavlja jedno od izdašnijih vrela u pirotskom kraju i daje prosečno 16 litara vode u sekundi. Predstavlja začetak Kosturske reke koja se posle 7 km toka kroz jugozapadni deo Pirotskog polja uliva u reku Bistricu u podnožju Sarlaha, neposredno pored Pirotskog gradića. O izdašnosti ovog izvora govori i činjenica da Kosturska reka nikada ne presušuje, kao i da za vreme najvećih letnjih suša ima dovoljno vode. Prema nekim pretpostavkama, vrelo Bistar je bogato vodom zahvaljujući Pasjačkoj reci koja ga hrani nakon poniranja u dolini južno od Kostura i Blata.

Na samom izvorištu postoji nekoliko objekata: crpna stanica seoskog vodovoda, velika česma sa šest šopki (lula) iz kojih uvek ističe hladna voda, kao i napuštena zgrada mlekare iz 1958. godine. Jedan deo vode izbija praktično iz temelja mlekare, tako da je Kosturska reka prava rečica od samog početka svog toka.

Na drugom kraju sela, odmah pored groblja i škole, nalazi se velika seoska crkva posvećena Svetom Haralampiju. Podignuta je 1864. godine. Dobro je očuvana i ima veliki zvonik. Interesantno je da je Kostur sedište parohije u čiji sastav ulaze i sledeća sela: Blato, Ponor, Veliki i Mali Suvodol, Gnjilan, Barje Čiflik, Rasnica i Pasjač.

Seoska škola je počela sa radom još 1846. godine:

Trajanje relacije: oko 1.5h

Zahtevnost relacije: umerena (2/5)

Karakteristike: staro pirotsko selo na obodu Pirotske kotline, sedište crkvene parohije za brojna okolna sela; lepo i izdašno vrelo Bistar koje može da bude uređeno i kao izletište; lepa i dobro očuvana seoska crkva

Rizici: -

Komentari

Novi komentar